طراحی و استفاده در نما

سنگ های فرآوری شده در کارخانه های وابسته به آذر سنگ سرخ به خاطر رنگ خاص و منحصر به فرد خود قابلیت استفاده در فضا های مختلف ساختمان از جمله نما کف و دیواره های داخلی را دارد