پروژه ها

پارک آب و آتش
پارک آب و آتش
پارک آب و آتش

تامین سنگ این پروژه در سال 1385 آغاز شد و بعد از 2 سال به مرحله بهره برداری رسید. تامین بیش از 26000متر سنگ مورد

پارک آب و آتش
بیمارستان پیامبر اعظم کرمان
بیمارستان پیامبر اعظم کرمان
بیمارستان پیامبر اعظم کرمان

احداث بیمارستان پیامبر اعظم کرمان در سال 1386کلید خورد. سنگ مورد نیاز این بیمارستان در طراحی نما، تراورتن قرمز آذرشهر تعیین شده بود که بهترین

بیمارستان پیامبر اعظم کرمان
شهرداری ارومیه
شهرداری ارومیه
شهرداری ارومیه

این پروژه به درخواست شهرداری ارومیه، برای فضا سازی این شهر و تفکیک فضای سبز در سال 1386 به انجام رسید. این پروژه 25000 متری،

شهرداری ارومیه

شرکت معدنی آذرسنگ سرخ